lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv (LUKA)

LUKA

Historik

Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv LUKA tillkom 1942 på initiativ av professor Hilding Pleijel för att kartlägga och samla in uppgifter om den kyrkliga seden i äldre tid.

Hilding Pleijel

Hilding Pleijel

Detta arbete utgjorde något av en parallell till det arbete som skedde vid Folklivsarkivet vid Lunds Universitet.

Om man inom folklivsforskningen samlade föremål och dess beskrivning, ville man på motsvarande sätt dokumentera den kyrkliga seden.

Ett stort arbete påbörjades (Luka 1) med att intervjua äldre personer födda på 1840-1870 talen. Totalt intervjuades drygt 5500 personer fram till 1970. Idag omfattas arkivet av 27 olika undersökningar.

Institutionen låg under åren 1946 -1990 bredvid Folklivsarkivet på Finngatan 10 i Lund. Därefter flyttades arkivet till CTR, Allhelgona kyrkogata.

År 2006 kom arkivet samlingar att flyttas till arkivcentrum Syd.

Arkivet

Arkivets expedition finns på CTR, Allhelgona kyrkogata 8, 223 62 Lund. Telefon: 046 2229752. Expeditionen är öppen tisdag och onsdag förmiddag.

Arkivet

Föreståndare för LUKA är professor Anders Jarlert. Övriga medarbetare är professor em. Curt Dahlgren och teol. lic. Thomas Björkman.

Besöksadress

Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv
LUKA
Allhelgona Kyrkogata 8
223 62 Lund

LUKA-dagen 2013

Tema: Nattvard i specialfall

"Separata nattvardsgångar för skånska prästfamiljer"
Doktorand Johanna Svensson

"Ovanliga mässor i Karl XII:s armé"
Doktorand David Gudmundsson

"Separata nattvardsgångar som kriterium på väckelse (utifrån en felaktig uppgift i en LUKA-uppteckning)"
Professor Anders Jarlert

Torsdagen den 14 mars kl. 14.15 – 16.30 sal 118, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Allhelgona kyrkogata 8, Lund.

Välkomna!