lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

född 1978, teol. dr i kyrkohistoria, fil. mag. med historia som huvudämne, utbildningsledare vid Humanistiska och teologiska fakulteterna (tj.led.) och forskare i kyrkohistoria vid Centrum för teologi och religionsvetenskap. Perioden 2015-2017 prefekt vid Centrum för teologi och religionsvetenskap.

I december 2011 disputerade jag på avhandlingen "Den vackra och erkända patriarchalismen. Den lundensiska högkyrkligens präst- och mansideal". I avhandlingen ger jag en bild av 1800-talets prästmannaideal, men jag visar också på den centrala roll som religionen hade i det svenska samhället långt fram i modern tid.

Utöver avhandlingen har jag även skrivit ett antal artiklar som rör frågor om hjälteideal och historiebruk, prästmannaideal och hushållsideologi.

Min forskning inriktar sig för närvarande på följande teman:

* Svenska kyrkan och moderniteten
* Prästfruideal under 1900-talet
* Kyrka och idrott
* Antiklerikalism

Forskning

Avslutade projekt

Publikationer

Böcker (3 st)
 • Maurits, A. (2013). Den vackra och erkända patriarchalismen : Prästmannaideal och manlighet i den tidiga lundensiska högkyrkligheten, ca 1850−1900. Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis, 54. Universus Academic Press.
 • Maurits, A. (2011). Den vackra och erkända patriarchalismen : den lundensiska högkyrklighetens präst- och mansideal. Sekel Bokförlag. Doktorsavhandling.
 • Werner, Y. M., Blaschke, O., Maurits, A., Jarlert, A., Prestjam, A., Tjeder, D., Malmer, E., Littberger, I. & Sidenvall, E. (2008). Kristen manlighet. Ideal och verklighet 1840-1940. Historiska Media.
Redaktörskap (2 st)
 • Nykvist, M. & Maurits, A. (2015). (Red.) Kyrkan och idrotten under 2000 år : Antika, medeltida och moderna attityder till idrott. Skrifter utgivna av svenska kyrkohistoriska föreningen II, Ny Följd, 71. Universus Academic Press.
 • Maurits, A. & Mårtensson, K. (2014). (Red.) Högskolepedagogisk reflektion och praktik : proceedings från humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2012. Lunds universitet, Humanistiska och teologiska fakulteterna.
Artiklar (1 st)
 • Maurits, A. (2009). The Exemplary Lives of Christian Heroes as an Historical Construct. Journal of Men, Masculinities and Spirituality (www.jmmsweb.org), 3, 21-4. Journal of Men, Masculinities and Spirituality.
Bokkapitel (10 st)
 • Maurits, A. (2015). Prästfrurollen under förändring. Prästfruar verksamma i Växjö stift omkring 1920-1987 berättar. I Lagerlöf Nilsson, U. & Meurling, B. (Red.) Vid hans sida. Svenska prästfruar under 250 år - ideal och verklighet (pp. 100-75). Artos & Norma.
 • Maurits, A. & Nykvist, M. (2015). Idrotten och kyrkans identitet : två nutida exempel. I Nykvist, M. & Maurits, A. (Red.) Kyrkan och idrotten under 2000 år : Antika, medeltida och moderna attityder till idrott (pp. 325-332). Universus Academic Press.
 • Maurits, A. & Nykvist, M. (2015). Kyrkan och idrotten : ett förbisett forskningsfält. I Nykvist, M. & Maurits, A. (Red.) Kyrkan och idrotten under 2000 år : Antika, medeltida och moderna attityder till idrott (pp. 24-9). Universus Academic Press.
 • Maurits, A. (2014). The Household of the Pastor. An Exponent of Christian Manliness. I Van Osselaer, T. & Pasture, P. (Red.) Christian Homes. Religion, Family and Domesticity in the 19th and 20th Centuries (pp. 52-65). KADOC Studies on Religion, Culture and Society, Katholieke Universiteit Leuven.
 • Jarlert, A. & Maurits, A. (2012). Kants rätta arftagare och den rätta bibelteologien. Viktor Rydbergs lära om Kristus. I Sjöberg, B. & Vulovic, J. (Red.) Bibelns lära om Kristus. Provokation och inspiration (pp. 61-75). Absalon.
 • Van Osselaer, T. & Maurits, A. (2011). Heroic Men and Christian Ideals. I Werner, Y. M. (Red.) Christian Masculinity: Men and Religion in Northern Europe in the 19th and 20th Centuries (pp. 63-94). Leuven University Press.
 • Maurits, A. (2008). Kyrkan och skarpskytterörelsen: en mikrohistorisk konfrontation. I Ottosson, M. & Sörensen, T. (Red.) Borgerlighet i vapen: en antologi om 1800-talets milisrörelse (pp. 58-90), Skrifter med historiska perspektiv 7. Malmö högskola.
 • Maurits, A. (2008). Treståndsläran och den lutherske prästmannen. I Werner, Y. M. (Red.) Kristen manlighet: ideal och verklighet 1830-1940 (pp. 51-73). Nordic Academic Press.
 • Maurits, A. (2005). Manlig bekännelsetrohet i motvind. En mikrohistorisk studie av prästen Bo Giertz. I Jarlert, A. (Red.) Bo Giertz – präst, biskop, författare (pp. 67-9). Församlingsförlaget.
 • Maurits, A. (2002). Den västsvenska kristendomstypen som motkultur? Analys av Göteborgs Stifts-Tidning 1930-1948. I Fernbom, F. (Red.) Julhälsningar till församlingarna i Göteborgs stift 2002 (pp. 141-93). Göteborgs Stifts-Tidnings Förlag.
Konferensbidrag (1 st)
 • Maurits, A. & Olsson, J. (2012). Spill - en damroman: Varför kvinnliga studenter inte söker till forskarutbildningen. I Brodin, E. (Red.) Forskarutbildning på lika villkor: Jämställda doktorander? (pp. 36-39). Forskarutbildningsnätverket Syd (FonSyd).
Rapporter (1 st)
Recensioner (24 st)
 • Maurits, A. (submitted). Anders Jarlert (ed.), Piety and modernity. (Series: Dynamics of religious reform in church, state and society in Northern Europe, 1780-1920 ; 3) (2012). Journal for the history of reformed pietism.
 • Maurits, A. (submitted). Dominic Erdozain. The problem of pleasure : sport, recreation and the crisis of Victorian religion (2010). Journal for the history of reformed pietism.
 • Maurits, A. (submitted). Jonas Jonson, "Gustaf Aulén - biskop och motståndsman" (2011). Svensk teologisk kvartalskrift. Gleerups Utbildning AB.
 • Maurits, A. (2015). Dominc Erdozain, "The Problem of Pleasure. Sport, Recreation and the Crisis of Victorian Religion" (2010). Journal for the History of Reformed Pietism, 1, 64-66.
 • Maurits, A. (2013). Anders Jarlert (ed.), "Piety and Modernity. The Dynamics of Religious Reform in Northern Europe, 1780–1920, III". Kyrkohistorisk årsskrift, 113. Svenska kyrkohistoriska föreningen.
 • Maurits, A. (2013). Dominc Erdozain, "The Problem of Pleasure. Sport, Recreation and the Crisis of Victorian Religion" (2010). Kyrkohistorisk årsskrift, 113. Svenska kyrkohistoriska föreningen.
 • Maurits, A. (2011). Per Dahlman, "Kyrka och stat i 1860 års svenska religionslagstiftning" (2009). Historisk tidskrift, 809-811. Svenska historiska föreningen.
 • Maurits, A. (2010). "The Cambridge History of Christianity. Vol. 6, Reform and Expansion 1500–1660" (2007), red. R. Po-Chia Hsia & "The Cambridge History of Christianity. Vol. 7, Enlightenment, Reawakening and Revolution 1660–1815" (2006), red. Stewart J. Brown & Timothy Tackett. Kyrkohistorisk årsskrift, 110, 217-220. Svenska kyrkohistoriska föreningen.
 • Maurits, A. (2010). Hugh McLeod "The Religious Crisis of the 1960s" (2007). Svensk teologisk kvartalskrift, 3, 138-139. Gleerups Utbildning AB.
 • Maurits, A. (2009). Tomas Berglund, "Det goda faderskapet i svenskt 1800-tal" (2007) & "Gender and Fatherhood in the Nineteenth Century" (2007), red. Trev Lynn Broughton & Helen Rogers. Kyrkohistorisk årsskrift, 1:109, 178-180. Svenska kyrkohistoriska föreningen.
 • Maurits, A. (2008). "Kyrkoliv i 1800-talets Sverige: festskrift till Oloph Bexell" (2007), red. Stina Fallberg Sundmark & Göran Lundstedt. Svensk teologisk kvartalskrift, 84, 86-87. Gleerups Utbildning AB.
 • Maurits, A. (2008). Joachim Östlund, "Lyckolandet: maktens legitimering i officiell retorik från stormaktstid till demokratins genombrott" (2007). Historielärarnas förenings årsskrift, 151-154. Historielärarnas förening.
 • Maurits, A. (2008). Johan Sundeen, "Andelivets agitator: J A Eklund, kristendomen och kulturen" (2008). Kyrkohistorisk årsskrift, 290-291. Svenska kyrkohistoriska föreningen.
 • Maurits, A. (2008). Johan Sundeen, "Andelivets agitator: J A Eklund, kristendomen och kulturen" (2008). Borås Tidning.
 • Maurits, A. (2007). Philipp W. Rosemann, "Peter Lombard" (2004). Kyrkohistorisk årsskrift, 229-234. Svenska kyrkohistoriska föreningen.
 • Maurits, A. (2007). Ruth Mazo Karras, "From Boys to Men: Formations of Masculinity in Late Medieval Europe" (2003) & "Män i Norden. Manlighet och modernitet 1840­–1940" (2006), red. Jørgen Lorentzen & Claes Ekenstam. Kyrkohistorisk årsskrift, 199-205. Svenska kyrkohistoriska föreningen.
 • Maurits, A. (2006). Oloph Bexell, "Sveriges kyrkohistoria. Del 7, Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid" (2003). Historielärarnas förenings årsskrift, 138-140. Historielärarnas förening.
 • Maurits, A. (2006). Peter Aronsson, "Historiebruk: att använda det förflutna" (2004). Kyrkohistorisk årsskrift, 203-205. Svenska kyrkohistoriska föreningen.
 • Maurits, A. (2005). Peter Englund, "Tystnadens historia och andra essäer" (2003). Historielärarnas förenings årsskrift, 155-156.
 • Maurits, A. (2004). Conrad Rudolph, "Pilgrimage to the end of the world: the road to Santiago de Compostela" (2004). Kyrkohistorisk årsskrift, 216-217.
 • Maurits, A. (2004). David Tjeder, "The power of character: middle-class masculinities, 1800-1900" (2003). Historielärarnas förenings årsskrift, 176-178.
 • Maurits, A. (2004). Göran Malmstedt, "Bondetro och kyrkoro: religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige" (2002). Historielärarnas förenings årsskrift, 169-171. Historielärarnas förening.
 • Maurits, A. (2003). David I Kertzer, "The Popes against the Jews: the Vatican’s role in the rise of modern anti-Semitism" (2001). Kyrkohistorisk årsskrift, 230-231. Svenska kyrkohistoriska föreningen.
 • Maurits, A. (2003). Dick Harrison, "Sveriges historia, medeltiden" (2002), "Jarlens sekel: en berättelse om 1200-talets Sverige" (2002) & "Karl Knutsson: en biografi" (2002). Historielärarnas förenings årsskrift, 175-183. Historielärarnas förening.
Tidningsartiklar (5 st)
 • Hägerland, T. & Maurits, A. (2016). Handling säkrar den högre utbildningens kvalitet. Dagens Samhälle.
 • Hägerland, T. & Maurits, A. (2016). Så kvalitetssäkras högre utbildning, ministern!. Dagens Samhälle.
 • Maurits, A., Gustafsson Lundberg, J. & Hägerland, T. (2015). Analyser av bruket av religion och historia ter sig mer angelägna än någonsin. Sydsvenskan, 5-5.
 • Hägerland, T. & Maurits, A. (2014). Kvalitet bör säkras på nationell nivå. Svenska dagbladet.
 • Hägerland, T. & Maurits, A. (2014). Värna kvaliteten på universiteten. Svenska dagbladet, 5-5.

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Jag undervisar och handleder på grundnivå och avancerad nivå inom ämnesområdet Kyrko- och missionsstudier. Jag har också tagit initiativ till den tvärvetenskapliga kursen "Religion and Sports", som gavs första gången våren 2014.

Emellanåt har jag recensionsuppdrag för såväl nationella som internationella vetenskapliga tidskrifter. Ibland håller jag också mer populärvetenskapliga föreläsningar i olika sammanhang.

Utöver forskning och undervisning har jag under flera års tid arbetat vid fakultetskansliet för humaniora och teologi, bl.a. som kontaktperson för frågor rörande arbetsmiljö och jämställdhet. Fr.o.m. maj 2011 är jag anställd som utbildningsledare. Jag har också arbetat med särskilda utredningar för rektorsämbetets räkning.

Alexander Maurits

Prefekt
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post alexander.mauritsctr.luse

Telefon 046–222 03 23

Mobil 070–604 25 77

Rum LUX:B231

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (Administration)
Helgonavägen 3, LUX - Hus B, Lund (Centrum för teologi och religionsvetenskap)

Postadress Box 192, 221 00, Lund

Internpost hämtställe 30