lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Aron Engberg

Född 1980, Teol. Kand. & Fil. Mag. Doktorand i Missionsvetenskap med Ekumenik sedan september 2010. Större delen av min utbildning har jag tillgodogjort mig vid Lunds Universitet. Jag har också läst två terminer vid Near East School of Theology i Libanon.

Jag är intresserad av inter-religiösa relationer med särskilt fokus på situationen i Israel/Palestina och mellanöstern. Särskilt intresserad är jag av de religiösa uttryck som rör sig i gränslandet mellan olika religioner och de tillfällen då föreställningar från olika traditioner möts. Samtidigt kan religiöst tänkande inte undersökas separerat från sin historiska, kulturella och politiska kontext varvid ett relaterat intresseområde är samspelet mellan religion och kultur å ena sidan samt religion och politik å den andra. Mitt specifika forskningsområde rör kristen sionism och identitetskonstruktion i Israel. Jag använder narrativ metod för att undersöka hur Israel förstås och fylls med mening utifrån en kristen sionistisk horisont


Övriga uppdrag och meriter

Pedagogiska uppdrag:

Kursutveckling och kursansvar, Global Kristendom, KRMB12 7.5 ECTS, Centrum för Teologi och Religionsvetenskap, Lunds Universitet 2013.

Föreläsare, Fundamentalism – textanvändning och historieskrivning i världsreligionerna, RHIB54 7.5 ECTS, Centrum för Teologi och Religionsvetenskap, Lunds Universitet, 2011.

Föreläsare, Kulturmöten och Intercultural Encounters, LCEB19, 7.5 ECTS, Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping, 2010.


Övriga uppdrag:

Sekreterare och styrelsemedlem av Nordic Institute for Missiological and Ecumenical Research, 2012-

Innehållsansvarig: Aron Engberg
Sidinnehåll uppdaterat: 2012-03-22

Kontaktinformation

Aron Engberg
Doktorand
Centrum för Teologi och Religionsvetenskap

E-post

Telefon 046–222 93 85

Fax 046–222 44 26

Rum 109b

Besöksadress
CTR, Allhelgona Kyrkogata 8

Postadress
CTR, Allhelgona Kyrkogata 8, 223 62 Lund

Hämtställe 36