lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Dan Nässelqvist

född 1977, fil. kand., teol. kand., doktorand och lärare i Nya testamentets exegetik.

Sedan 2009 är jag doktorand och lärare i Nya testamentets exegetik. Med en bakgrund i ämnena antikens kultur och samhällsliv och klassisk grekiska har jag ett särskilt intresse för hur nytestamentliga texter fungerade i antikens grekisk-romerska miljö. I mitt avhandlingsarbete undersöker jag hur texter framfördes muntligt i antiken och vad det har för implikationer för det muntliga framförandet av nytestamentliga texter, framför allt av Johannesevangeliet.

Jag är doktorandrepresentant i institutionsstyrelsen och i styrelsen för Nordic New Testament Conference. För närvarande arbetar jag bland annat med tidigkristen läsarkultur.


Forskning


Övriga uppdrag och meriter

Undervisning:
VT 2012
Undervisade i grekiska på kursen BIV C02, Nytestamentlig exegetik (30 hp)
Kursansvarig och undervisade i bl.a. hermeneutik och metod på TEO B26, Predikotexter i gamla och nya sammanhang (7,5 hp)

HT 2011
Undervisade i bibelvetenskap på kursen BIV B21, Bibelvetenskap: Nya testamentet(15 hp)

VT 2011
Kursansvarig och undervisade i bl.a. grekiska på TEO C51, Nytestamentlig exegetik (30 hp)
Kursansvarig och undervisade i bl.a. hermeneutik och metod på TEO B26, Predikotexter i gamla och nya sammanhang (7,5 hp)

HT 2010
Undervisade i bibelvetenskap på kursen TEO A50, Teologi: Kristendom - grundkurs (30 hp)

HT 2009
Undervisade i grekiska på kursen TEO C01, Nytestamentlig exegetik (30 hp)


Övriga utmärkelser och uppdrag:
2010-
Doktorandrepresentant, institutionsstyrelsen, Centrum för teologi och religionsvetenskap
Doktorandrepresentant, styrelsen för Nordic New Testament Conference

2009-2012
Assistent i bibelvetenskap

2009
Svenska kyrkohistoriska föreningens uppsatspris 2009

Innehållsansvarig: Dan Nässelqvist
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-06-17

Dan Nässelqvist

Kontaktinformation

Dan Nässelqvist
doktorand
Centrum för teologi och religionsvetenskap

E-post

Telefon 046–222 41 50

Fax 046–222 44 26

Rum B107

Besöksadress
Helgonavägen 3

Postadress
CTR, LUX, Box 192, 221 00 Lund

Hämtställe 30

Länkar