lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Dan Nässelqvist

född 1977, fil. kand., teol. kand., teol. dr. och lärare i Nya testamentets exegetik.

Med en bakgrund i ämnena antikens kultur och samhällsliv och klassisk grekiska har jag ett särskilt intresse för hur nytestamentliga texter fungerade i antikens grekisk-romerska miljö. I mitt avhandling undersökte jag hur texter framfördes muntligt i antiken och vad det har för implikationer för det muntliga framförandet av nytestamentliga texter, framför allt av Johannesevangeliet.


Forskning

Innehållsansvarig: Dan Nässelqvist
Sidinnehåll uppdaterat: 2015-04-03

Dan Nässelqvist

Kontaktinformation

Dan Nässelqvist
Forskare
Centrum för teologi och religionsvetenskap

E-post

Telefon 046–222 90 67

Fax 046–222 44 26

Rum B123

Besöksadress
Helgonavägen 3

Postadress
CTR, LUX, Box 192, 221 00 Lund

Hämtställe 30

Länkar