lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Daniel Carlsson

Jag ägnar mig framförallt åt etiska frågor ur moralfilosofiska och filosofihistoriska perspektiv. Innan jag började med avhandlingen var jag i flera år producent på Sveriges Radio. Etik inom journalistik och medier är därför också ett stort intresse.

Med mitt avhandlingsarbete vill jag föra samman olika aspekter av begreppet och fenomenet moraliskt ansvar. Hur kan man förstå vad det innebär att tillskriva moraliskt ansvar och klander? Frågeställningen tillhör en av filosofins allra mest långlivade diskussioner om förhållandet mellan människans fria vilja och universums lagar. Finns det ansvar i ett deterministiskt universum?

Jag är intresserad av hur man kan bedöma förutsättningarna för det moderna moralbegreppet utifrån olika tolkningar av människans frihet. Kan man filosofiskt berättiga ett moral- och ansvarsbegrepp som är något annat än vad Doktor Glas finner i sin frihetsupplevelse: "en i vardagslag brukbar modus vivendi i det ständiga krigstillståndet mellan jaget och värld


Forskning

Innehållsansvarig: Daniel Carlsson
Sidinnehåll uppdaterat: 2010-06-07

Daniel Carlsson

Kontaktinformation

Tidigare medarbetare inom Centrum för Teologi och Religionsvetenskap.

Daniel Carlsson kan inte längre nås via institutionen.

Länk