lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Daniel Hjort

född 1981, teol. kand. och fil. mag. från Göteborgs Universitet.

Jag är sedan september 2010 doktorand i Nya testamentets exegetik och forskar om Jesus som ledare utifrån Matteusevangeliet.


Forskning


Övriga uppdrag och meriter

Sedan 2006 anställd som pastor i Hagakyrkans församling i Markaryd
I juni 2007 prästvigd i Växjö stift för tjänst inom EFS.
Läsåret 2012-2013 gästforskarstuderande vid Fuller Theological Seminary, Pasadena.

Innehållsansvarig: Daniel Hjort
Sidinnehåll uppdaterat: 2013-08-21

Daniel Hjort

Kontaktinformation

Daniel Hjort
doktorand
Centrum för Teologi och Religionsvetenskap

E-post

Telefon 046–222 93 85

Fax 046–222 44 26

Rum 109b

Besöksadress
CTR, Allhelgona Kyrkogata 8

Postadress
CTR, Allhelgona Kyrkogata 8, 223 62 Lund

Hämtställe 36