lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

David Heith-Stade

född 1984, teol. kand. och fil. kand. från Uppsala universitet.

Jag är doktorand i praktisk teologi. Mina främsta forskningsintressen är historisk teologi, liturgihistoria, östkyrkostudier, kanonisk rätt (kyrkorätt), rättshistoria och rättsfilosofi.

Mina handledare är Professor Stephan Borgehammar, Lunds universitet, och Assisterande Professor Eva Synek, Universität Wien.

Jag är medlem av Gesellschaft für das Recht der Ostkirchen.


Forskning


Övriga uppdrag och meriter

Vice sekreterare för Society for the Law of the Eastern Churches sedan 2013-09-13.

Timlärare sedan 2011.

Huvudredaktör för Zonaras - Eastern Christian Canon Law sedan 2011.

Frilansöversättare sedan 2009.

Ledamot i styrelsen för Katarinaskolan i Uppsala sedan 2011-10-01.

Seminarieassistent 2012-2013.

Ledamot i Uppsala universitets museiråd, 2006-07-01 till 2007-06-30.

Ledamot i styrelsen för Museum Gustavianum, 2006-07-01 till 2007-06-30.

Ledamot i Uppsala universitets biblioteksnämnd B, 2006-07-01 till 2007-06-30.

Suppleant i Uppsala universitets biblioteksstyrelse, 2005-07-01 till 2006-06-30.

Ledamot i Uppsala universitets akademiska senat, 2005-07-01 till 2006-06-30.

Ledamot i Uppsala studentkårs tidningsutskott, 2005-07-01 till 2006-06-30.

Ledamot i Uppsala studentkårs fullmäktige, 2005-07-01 till 2007-06-30.

Innehållsansvarig: David Heith-Stade
Sidinnehåll uppdaterat: 2013-12-29

David Heith-Stade

Kontaktinformation

David Heith-Stade
doktorand
Centrum för Teologi och Religionsvetenskap

E-post

Telefon 046–222 75 69

Fax 046–222 44 26

Rum 226

Besöksadress
CTR, Allhelgona Kyrkogata 8

Postadress
CTR, Allhelgona Kyrkogata 8, 223 62 Lund

Hämtställe 36

Länkar