lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Jakob Wirén

född 1978, fil. mag., teol. kand., gymnasielärare i matematik och religionsvetenskap, doktorand och lärare i systematisk teologi.

Sedan 2007 är jag doktorand och lärare i systematisk teologi. I mitt pågående avhandlingsarbete undersöker kristna föreställningar kring de yttersta tiderna (det som kallas eskatologi) i ljuset av andra religiösa traditioner. Jag arbetar med ett brett spektrum av både kristna, muslimska och judiska nutida teologer, bland andra Jürgen Moltmann, Joseph Ratzinger, Farid Esack, Tariq Ramadan, Jonathan Sacks och David Novak.

Jag undervisar regelbundet på kursen Kristendom (TEO A01), men har även ansvarat för lärarfortbildning (Lunds universitets kunskapsvecka) och för kristendomsavsnittet på Möten med världens religioner (REV A01).
Jag har varit vice ordförande för HTDR och varit doktorandrepresentant i diverse utskott och sammanhang. För närvarande förbereder jag tillsammans med Jesper Svartvik konferensen "Stereotyping the Other" i Lund i april 2011.


Forskning

Undervisning


Övriga uppdrag och meriter

Konferensmedverkan etc
*LEST VI Konferens Leuven Nov -07. Presenterat paper.
*Doktoranddagar Lunds universitet Jun-08. Presenterat paper.
*"Think Again, Interculturally" Konferens Tilburg Nov -08. Presenterat paper.
*Gästföreläsare Teologiska fakulteten i Glasgow maj -09. Föredrag: "Religious Plurality and Theological Challenges"
*"Communicating Change" Konferens Glasgow Jun -09. Presenterat paper.
*Svenska kyrkans forskardagar. Konferens Stockholm Dec -09. Presenterat paper.
*Nordisk systematikerkonferens. Göteborg Jan -10. Presenterat paper.

Utmärkelser och övriga uppdrag
*Sekreterare för konferensen "Teologins offentlighet" Lund 2007
*"Peer review" för tidskriften Anpere.net 2009
*Mottagare av stiftelsen Gemzeus stora stipendium 2008
*STINT-stipendiat 2008

Innehållsansvarig: Jakob Wirén
Sidinnehåll uppdaterat: 2010-05-28

Jakob Wirén

Kontaktinformation

Jakob Wirén
doktorand
Centrum för Teologi och Religionsvetenskap

E-post

Telefon 046–222 90 57

Mobil 073–962 04 04

Fax 046–222 44 26

Rum 317

Besöksadress
CTR, Allhelgona Kyrkogata 8

Postadress
CTR, Allhelgona Kyrkogata 8, 223 62 Lund

Hämtställe 36