lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Jonas Lundblad

född 1982, doktorand i systematisk teologi sedan 2009.
Jag kommer från en dubbel bakgrund som musiker (organist) och forskarstudent inom teologi. Jag har studerat kyrkomusik och orgelinterpretation vid musikhögskolorna i Malmö, Lübeck och Piteå samt teologi i Lund. Före min doktorandtid var jag i första hand frilansande konserterande organist där ett särskilt fokus har varit att framföra 1900-talstonsättaren Olivier Messiaens samtliga orgelverk.

Min nuvarande forskning präglas av min konstnärliga bakgrund och jag är intresserad av hur religion och filosofi gestaltas konstnärligt (med fokus på musik) samt vilken betydelse estetiken har för teologins kunskap och arbetssätt. Idag kan vi iaktta en "estetisk vändning" där frågor om kroppslighet, sinnesintryck och konst blir allt viktigare att studera. Jag undersöker vad detta betyder för teologin och arbetar intensivt med den stora romantiske teologen Friedrich Schleiermachers bidrag till en sådan diskussion.


Forskning


Övriga uppdrag och meriter

Läsåret 2011/2012 undervisar jag i kristen teologi på A-kursen i religionsvetenskap, CTR, samt i romantikens musikestetik på A-kursen i intermedialitet, Institutionen för kulturvetenskaper.

Ledamot i CTR-styrelsen 2009-2010.
Ledamot i HT-områdets forskarutbildningsnämnd 2010-
Gästforskare (Affiliate Research Fellow) vid School of Critical studies (Theology), University of Glasgow, 2010.
Medlem av redaktionen för årsboken Svenskt gudstjänstliv, 2011-
Sekreterare för symposiet "Religion som konstart" april 2011.
Gästforskare vid Humboldt-Universität zu Berlin, okt. 2012-

Medlem av
American Academy of Religion,
Svenska samfundet för musikforskning,
Internationalen Schleiermacher-Gesellschaft

Innehållsansvarig: Jonas Lundblad
Sidinnehåll uppdaterat: 2013-01-09

Jonas Lundblad

Kontaktinformation

Jonas Lundblad
Doktorand
Centrum för Teologi och Religionsvetenskap

E-post

Telefon 046–222 96 23

Mobil 070–284 80 34

Fax 046–222 44 26

Rum 224

Besöksadress
CTR, Allhelgona Kyrkogata 8

Postadress
CTR, Allhelgona Kyrkogata 8, 223 62 Lund

Hämtställe 36