lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kristina Myrvold

Jag är doktor i religionshistoria och arbetar som forskare och lärare med inriktning på indiska religioner och kulturer. I min forskning har jag specialiserat mig i sikhismen med fokus på religiösa föreställningar, rituell praktik och historiografi, liksom sikhisk migration, integration, och identitetsskapande processer i diasporan.

För närvarande leder jag det nordiska samarbetsprojektet (Nordcorp) "Sikh Identity Formation: Generational Transfer of Traditions in the Nordic Countries" som utförs tillsammans med forskare från Danmark, Finland och Norge och finansieras av den Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Från 2012 leder jag också verksamheten för det nordiska centrat i Indien (NCI) som är ett konsortium av universitet i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige med syfte att skapa samarbete kring forskning och högre utbildning mellan de nordiska länderna och Indien.


Forskning


Övriga uppdrag och meriter

UTBILDNING
2007: Filosofie doktorsexamen i religionshistoria vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
1997: Magisterexamen i religionsvetenskap, Karlstads universitet.

REDAKTIONELLT ARBETE
2009 - : Ledamot i det redaktionella rådet för Journal of Punjab Studies
2008: Redaktör för bibliografier om sikher i Europa, Nordamerika, Asien och Oceanien
2004 - : grundare och redaktör för Chakra - tidskrift för indiska religioner (tillsammans med K. Plank)

PEDAGOGISK UTBILDNING
2009: Inquiry-Based Learning, Centre for Educational Development (CED), Lunds universitet
2009: Forskningshandledning, Centre for Educational Development (CED), Lunds universitet
2008-2009: Projektbaserad fördjupningskurs i högskolepedagogik,Centre for Educational Development (CED), Lunds universitet
2008: Introduktionskurs till Problembaserat lärande, Centre for Educational Development (CED), Lunds universitet
2008: Fortsättningskurs "Att skriva pedagogisk portfölj", Centre for Educational Development (CED), Lunds universitet
2006: Högskolepedagogisk fortsättningskurs inom HT-området, Centre for Educational Development (CED),Lunds universitet.
2004: Högskolepedagogisk introduktionskurs inom HT-området, Centre for Educational Development (CED),Lunds universitet.
1997: Praktisk Pedagogisk Utbildning för gymnasieskolan, Karlstads universitet.

UNDERVISNING
2011: Religionsvetenskapligt fältarbete, fördjupningskurs, Lunds universitet
2008 - 2010: Religionsantropologi, baskurs, Lunds universitet
2009: Religionshistoria: fältarbete, textanalys och teori, kandidatkurs, Lunds universitet
2009: Terror in the Name of God, internationell kurs, Lunds universitet
2008: Religionshistoria: teori och metod, kandidatkurs, Lunds universitet
2007: Religionshistoria, baskurs på distans, Karlstads universitet
2007: Religionsvetenskap med inriktning mot religionsdidaktik, magisterkurs, Karlstads universitet
2007: Religionshistoria, baskurs i världens religioner, Karlstads universitet.
2007: Asiens religioner och nyandliga tendenser, baskurs, Lunds universitet
2006: Sikhism, baskurs, Lunds universitet
2005: Asiens religioner, baskurs, Högskolan i Halmstad.

KONFERENSER & WORKSHOPS:ORGANISATÖR
2010: Konferens "Sikhs in Europe: Migration, Identity and Translocal Practices", Lunds universitet, 16-18 juni. Se: www.sikhs-in-europe.org
2009: Workshop "Sikh Identity Formation: Nordcorp project", Lunds universitet, 9-11 augusti.
2009: "Nordic conference on South Asian Studies for Young Scholars", SASNET, 17-19 augusti.
2008: Workshop "Sikhs in South Europe", Lunds universitet, 12-14 december.
2008: Workshop "Sikhs in the Nordic Countries", Lunds universitet, 11-13 september.
2008: Explorative workshop "The Sikhs in Europe: History, Religion and Representation", Lund universitet, 13-14 juni.
2005: Workshop "Sikh and Punjab studies", Lund universitet, 12 mars. Se: www.sasnet.lu.se/sikhseminarlund.html
2004: Konferens "Ritual Practices in Indian Religions and Contexts", Lunds universitet, 9-11 december. Se: www.teol.lu.se/indiskareligioner/conference04

FÄLTARBETE
Varanasi, Indien 1996 – 2001, 2003, 2005, 2010
Punjab, Indien 1997, 2000, 2004, 2008, 2010, 2011
Sverige 2003, 2009, 2010, 2011

Innehållsansvarig: Kristina Myrvold
Sidinnehåll uppdaterat: 2013-08-22

Kristina Myrvold

Kontaktinformation

Tidigare medarbetare inom Centrum för Teologi och Religionsvetenskap.

Kristina Myrvold kan inte längre nås via institutionen.

Länkar