lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Magdalena Nordin

Jag är ämnesansvarig för religionssociologi på CTR. Mina forskningsintressen finns främst inom religionens plats och funktion i dagens samhälle kopplat till migration och globalisering, religionen plats inom vård och omsorg samt ungdomar, religion och delaktighet. Andra forskningsområden som jag arbetar med är religiösa organisationer som civilsamhälleliga aktörer och ortodoxa och österländska samfund i Sverige. Jag även sekreterare i Religionssociologiska föreningen i Sverige.


Forskning

Undervisning

Innehållsansvarig: Magdalena Nordin
Sidinnehåll uppdaterat: 2012-04-13

Magdalena Nordin

Kontaktinformation

Magdalena Nordin
univ lektor
Centrum för Teologi och Religionsvetenskap

E-post

Telefon 046–222 43 24

Fax 046–222 44 26

Rum 340

Besöksadress
CTR, Allhelgona Kyrkogata 8

Postadress
CTR, Allhelgona Kyrkogata 8, 223 62 Lund

Hämtställe 36