lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Magnus Zetterholm

Jag arbetar som forskare och lärare inom ämnet Nya testamentets exegetik, som i korthet behandlar de nytestamentliga texterna i deras ursprungsmiljö, det vill säga, vad texterna betydde när de skrevs, och vad de kommit att betyda under historiens lopp. Det historiska studiet av Nya testamentet kräver en bred kompetens också inom antikhistoria och grekisk-romersk religion. Nya testamentet är skrivet på grekiska varför alla som vill studera ämnet på allvar måste lära sig att läsa texterna i original.

Jag undervisar på grundkursen, introduktionskursen till Nya testamentet, introduktionskursen i nytestamentlig grekiska, samt leder uppsatsseminarierna för kandidatuppsatser i bibelvetenskap. Jag är kursansvarig för den religionsvetenskapliga grundkursen, samt för CTR's nätkurser.

Jag är intresserad av frågor som rör akademisk frihet och har därför tillsammans med professor Erik J Olsson grundat Academic Rights Watch.(www.academicrightswatch.se)


Forskning


Övriga uppdrag och meriter

Cliopriset 2002

Medlem i Svenska Exegetiska Sällskapet 2008–
Medlem i Society of Biblical Literature 2001–
Medlem i Collegium Patristicum Lundense 2009–
Medlem i Studiorum Novi Testamenti Societas 2010–
Medlem i Vetenskapssocieteten i Lund 2008–
Medlem i Svenska Exegetiska Sällskapet 2008–

Innehållsansvarig: Magnus Zetterholm
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-10-18

Magnus Zetterholm

Kontaktinformation

Magnus Zetterholm
docent, universitetslektor
Centrum för teologi och religionsvetenskap

E-post

Telefon 046–222 90 41

Fax 046–222 44 26

Rum LUX:B319

Besöksadress
Helgonavägen 3

Postadress
CTR, LUX, Box 192, 221 00 Lund

Hämtställe 30

Länk