lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Martin Lembke

Jag disputerade i nov 2012 på avhandlingen Non-Gods and Gods: A Cosmontological Treatise. Tidningen Lundagård försöker fånga dess grundläggande idé, biografiskt belyst, här.

Min religionsfilosofiska forskning har bl.a. publicerats i Religious Studies, Faith and Philosophy och International Journal for Philosophy of Religion. Min artikel "Omnipotence and other possibilities" vann första pris i en internationell uppsatstävling: om detta skriver Cambridge University Press här.

Härnäst ger jag en sommarkurs: (O)intelligent design?

För närvarande vikarierar jag på 50 % som biträdande studierektor på CTR, är föräldraledig på 50 %, och ägnar övrig tid (?) åt att söka forskningsanslag beträffande den kristna försoningsläran.


Forskning

Innehållsansvarig: Martin Lembke
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-02-26

Martin Lembke

Kontaktinformation

Martin Lembke
Vik. biträdande studierektor
Centrum för Teologi och Religionsvetenskap

E-post

Telefon 046–222 95 89

Fax 046–222 44 26

Rum 311

Besöksadress
CTR, Allhelgona Kyrkogata 8

Postadress
CTR, Allhelgona Kyrkogata 8, 223 62 Lund

Hämtställe 36