lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studievägledning

Välkommen till studievägledningen!

Till studievägledarna vänder du dig om du behöver råd och stöd under din utbildning. Du är alltid välkommen att boka ett samtal med oss. Det kan vara bra att känna till att vi har tystnadsplikt.

Ca två veckor innan sista ansökningsdag för vår- respektive hösttermin håller vi en generell informationsträff, och tipsar om kommande termins utbud. Informationen är i första hand till för grundkursstudenter men även övriga studenter är välkomna.

Vad kan jag få hjälp med?

  • Samtal om kursval och planering av studiegång
  • Antagnings- och examensfrågor
  • Registreringsfrågor
  • Studieteknik
  • Dispenser
  • Tillgodoräknanden från andra universitet
  • Om du har dyslexi, en syn- och hörselskada eller andra funktionshinder kan du få extra hjälp under din utbildning. Det kan till exempel handla om en personlig mentor eller utökad tentamenstid. För detta krävs beslut från enheten pedagogiskt stöd, med vilken vi hjälper dig att få kontakt med.
  • Kontakt med övrig personal vid CTR och Lunds universitet

För frågor som rör CSN ska du i första hand vända dig till din handläggare på CSN.

Du hittar oss på första våning i B-huset, rum B116 och B117. Då det kan vara svårt komma fram på telefon når du oss enklast via mejl:

Svaren på de vanligaste frågorna som dyker upp under studietiden hittar du i LUX-guiden och CTR:s egen Lazy Duck: 

CTR:s studiegångsguide

Studiegångsguiden är en praktisk hjälp för dig som läser enligt 2011 års studieordning. Här får du veta mer om hur du bygger din examen. Den innehåller också förklaringar till en del begrepp som är viktiga att kunna när du söker dina kurser.

Studieplanering

Det finns en sida för studieplanering där du får möjlighet att reflektera över dina studier och målet med din utbildning, hur du fungerar i en akademisk miljö och hur du kan tänka kring din framtida yrkeskarriär. Det är studievägledarna från de humanistiska och teologiska fakulteterna som har samlat ihop dessa tips:

En del av tipsen finns också samlade i den här guiden:

Som student kan man hamna i ett beteende där man ofta skjuter upp saker och ting, så kallad ”prokrastinering”. Studenthälsan har gjort en bra informationsfilm där du får tips och råd hur du kan motverka detta:

Blivande präster

Du som planerar att läsa till präst och som började grundkursen i religionsvetenskap och teologi HT2014, hittar på följande länkar förslag på studieplaneringar efter specialisering:

Studievägledare

Christina Packalén

Christina Packalén
Lärarutbildningen och allmän studievägledning inom teologi och religionsvetenskap

Tel:
046-222 90 48

E-post:
christina.packalenteol.luse

Mottagnings- och telefontid

Träffas enligt överenskommelse

Rum LUX B117

Johan Grevstig

Johan Grevstig

Tel:
046-222 90 46

E-post:

johan.grevstigteol.luse

Mottagnings- och telefontid
Träffas enligt överenskommelse

Rum LUX B116