lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2016-05-27

Doktorandanställningar vid CTR

Prodekanen för forskarutbildningen vid HT, Samuel Byrskog, har fattat beslut om att anta följande personer till utbildning på forskarnivå vid CTR: Olivia Cejvan (religionshistoria), Tania Norell [...]

2016-05-25

En kväll i smärtans närhet

Den 24 maj belystes dessa frågor i Lunds domkyrka av Stefan Hansson, professor i obstetrik och gynekologi vid Lunds universitet och Jayne Svenungsson, professor i systematisk teologi vid Lunds [...]

2016-05-23

Lektorat i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap med inriktning islamologi

Lunds universitet ledigkungör härmed en anställning som universitetslektor i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap med inriktning mot islamologi med placering tills vidare vid Centrum för [...]