lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2016-08-22

Möt Karin Hedner Zetterholm i Sydsvenskan

Möt Karin Hedner Zetterholm, lektor i judaistik, i Sydsvenskans artikel där satsningen på judaistik vid CTR och Lunds universitet lyfts fram! [...]

2016-06-22

HT:s dekaner hälsar Glad sommar!

Att vara dekaner för humaniora och teologi är ett ansvarsfullt och roligt uppdrag. Vi – Sanimir, Lynn, Johannes och Samuel – är ett team med olika ansvarsområden. Att vi har roligt tillsammans kanske [...]

2016-06-13

Angelägen nysatsning på judaistik vid Lunds universitet

Många av samtidens brännande frågor har beröringspunkter med religion och religiös övertygelse. I samtiden ser vi också en ökad grad av intolerans bland annat i form av en tilltagande antisemitism. [...]