lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

David Gudmundsson

Filosofie magister i historia, gymnasielärarexamen, doktorand i kyrkohistoria sedan våren 2009.
Huvudhandledare: professor Anders Jarlert, CTR.
Biträdande handledare: professor Lars Ericson Wolke, Försvarshögskolan.

Mitt forskningsintresse ligger främst på tidigmodern svensk kyrkohistoria. I mitt avhandlingsprojekt om predikan och bön i den svenska armén 1611-1721 kombineras detta med mitt intresse för militärhistoria.


Forskning


Övriga uppdrag och meriter

Undervisning på kurserna:

Andliga klassiker (KRMB10), CTR sommaren 2013.

Vardagslivet och kyrkan, 1500-1900 (TEOB10), CTR sommaren 2012.

Bibeltolkning (TEOM02/CTRR20), CTR ht 2011, vt 2012, vt 2013, ht 2013.

Crusades - facts and fiction, past and present (SASH41/71), CTR vt 2011, vt 2012, vt 2013.

Kristendomens historia (TEOB61), CTR ht 2010.

Korståg som idé och praktik (TEOB14), CTR sommaren 2010.

Kristendomens uppkomst och historia (LRE210), Göteborgs universitet vt 2010.


Övrigt:

Paperpresentation på konferensen Lutheran Confessional Culture, Århus 26-27 augusti 2013.

Recensionsuppdrag för Kyrkohistorisk årsskrift, Svensk Teologisk Kvartalskrift, Historielärarnas förenings årsskrift och Scandia.

Svenska kyrkohistoriska föreningens uppsatspris 2005.

Innehållsansvarig: David Gudmundsson
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-06-17

Kontaktinformation

David Gudmundsson
doktorand
Centrum för Teologi och Religionsvetenskap

E-post

Telefon 046–222 90 58

Fax 046–222 44 26

Rum B328

Besöksadress
CTR, Allhelgona Kyrkogata 8

Postadress
Allhelgona kyrkogata 8, 221 00 Lund

Hämtställe 36