lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

David Svärd

Den 1 sep 2011 började jag som doktorand i ämnet Nya testamentets exegetik. Mitt avhandlingsprojekt handlar om smörjelse i Johanneslitteraturen där jag undersöker två huvudsakliga motiv; smörjelsen av Jesus i Joh 11:2; 12:1-8 och smörjelsen av jesustroende i 1 Joh 2:20, 27.

Vidare undersöker jag om det finns ett samband mellan dessa två motiv och hur detta samband i sådana fall ser ut. Gammaltestamentliga smörjelsemotiv och messiasföreställningar spelar en viktig roll i undersökningen.


Forskning


Övriga uppdrag och meriter

UTBILDNING
Teologie magister, Lunds universitet, 2011.
Teologie kandidat, Göteborgs universitet, 2009.
Teologiskt basår, Pingstförsamlingarnas teologiska seminarium, 2004.
Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola, 2003.

ÖVRIGT
Doktorandrepresentant i CTR:s valberedning, feb 2014-
Doktorandrepresentant i CTR:s institutionsstyrelse, sept 2013-
Ungdomspastor, Norrtälje, 2004-2005.

Innehållsansvarig: David Svärd
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-02-10

David Svärd

Kontaktinformation

David Svärd
doktorand
Centrum för Teologi och Religionsvetenskap

E-post

Telefon 046–222 43 28

Fax 046–222 44 26

Rum 312

Besöksadress
CTR, Allhelgona Kyrkogata 8

Postadress
CTR, Allhelgona Kyrkogata 8, 223 62 Lund

Hämtställe 36