lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Eva Skowronski

Fil.mag. i sociologi (2005) och lärarexamen för gymnasiet (2008). Fil.dr i migrationsvetenskap vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (2013).

Genom kvalitativa intervjuer med nyanlända elever och fältstudier, undersöks i min avhandlingsstudie den sociala skolsituationen för elever som har invandrat till Sverige under de fyra sista åren i grundskolan eller under gymnasiet. Frågeställningarna i undersökningen handlar i korthet om: de intervjuade elevernas erfarenheter av social interaktion elever emellan; möjligheter och hinder för eleverna att bli inkluderade i sociala gemenskaper i skolan och hur eleverna hanterar eventuella hinder; de intervjuade elevernas sociala positioner i skolan och vad som bestämmer dessa positioner; den religiösa respektive icke-religiösa tillhörighetens betydelse för den sociala interaktionen mellan elever samt de sociala konsekvenserna av skolornas mottagningssystem för nyanlända elever.

Innehållsansvarig: Eva Skowronski
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-01-22

Eva Skowronski

Kontaktinformation

Eva Skowronski
ankn. forskare
Centrum för Teologi och Religionsvetenskap

E-post

Fax 046–222 44 26

Besöksadress
CTR, Allhelgona Kyrkogata 8

Postadress
CTR, Allhelgona Kyrkogata 8, 223 62 Lund

Hämtställe 36