lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Göta Johansson

GLobalisering i Norden redan under bronsåldern.

Den skandinaviska gudinnan Nerthus har sitt ursprung i de innovationer på metallurgins område som förändrade såväl samhällsstruktur som religion under bronsåldern.
Utvecklingen började på Cypern ca. 1400 f.Kr, när förändringar inleddes på både det ekonomiska och sociala området på grund av öns rika kopparfyndigheter.
På denna ö utformas, troligen genom synkretism, den gudinna vilken sedan som kopparmalmens beskyddarinna börjar sin vandring ut över Europa.

Presentation av materialet finns i essän:"Aphrodite and Copper: The origin of the Goddess of Fertility and Love, and her Way to Scandinavia". Redaktör Göta Johansson.

Palmkrons förlag, Lund, 2005.


Forskning


Övriga uppdrag och meriter

RIT Religionsvetenskaplig internet tidskrift nr. 7 mars 2004. Centrum för religionsvetenskap vid Lunds universitet.
www.teol.lu.se/rit/

Artikel nr 43. Myter om vapnens och kärlekens gudinna Afrodite.

Innehållsansvarig: Göta Johansson
Sidinnehåll uppdaterat: 2011-05-26

Kontaktinformation

Göta Johansson
doktorand
Centrum för Teologi och Religionsvetenskap

E-post

Fax 046–222 44 26

Besöksadress
CTR, Allhelgona Kyrkogata 8

Postadress
CTR, Allhelgona Kyrkogata 8, 223 62 Lund

Hämtställe 36