lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Matz Hammarström

Ämneslärarexamen i filosofi och svenska (1988)
Filosofie magister i litteraturvetenskap (2003)
Teologie kandidat i religionsfilosofi (2009)

Mitt ämnesområde är religionsfilosofi. Religionsfilosofin arbetar med problem av central betydelse för människan och samhället - särskilt uppmärksammas de problemkomplex som täcks av menings- och sanningsfrågor.

Mitt avhandlingsprojekt rör frågan om hur vi konstruerar den verklighet vi lever i, såväl vardagsverkligheten som den subatomära och den religiösa verkligheten. Hypotesen är att det inte finns något entydigt givet gränssnitt mellan kunskapssubjekt och kunskapsobjekt, utan att detta gränssnitt konstrueras aktivt vid varje kunskapshändelse.

Avhandlingens syfte är att utarbeta ett relationalistiskt perspektiv och att använda detta för att bidra till diskussionen i frågor om sanning, referens och verklighetskonstruktion i allmänhet, och mer specifikt i frågan om hur vi kan förstå religiös erfarenhet och religiösa fenomen.


Forskning


Övriga uppdrag och meriter

Innehållsansvarig: Matz Hammarström
Sidinnehåll uppdaterat: 2012-09-05

Matz Hammarström

Kontaktinformation

Matz Hammarström
doktorand
Centrum för Teologi och Religionsvetenskap

E-post

Telefon 046–222 90 66

Mobil 072–740 10 70

Fax 046–222 44 26

Rum 231b

Besöksadress
CTR, Allhelgona Kyrkogata 8

Postadress
CTR, Allhelgona Kyrkogata 8, 223 62 Lund

Hämtställe 36