lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Thomas Björkman

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Thüringen 1945 - 1970
Kyrka och politik

Avsikten med min avhandling om den evangelisk-lutherska kyrkan i Thüringen 1945-1970 är att undersöka hur dess biskop Moritz Mitzenheim och kyrkoledningen genom sin kyrkopolitik strävade efter att skapa ett livsrum för kyrkan. Det Östtyska samhället dominerades av det statsbärande Socialistiska enhetspartiet SED, vars mål var att i så stor utsträckning som möjligt begränsa kyrkornas inflytande i samhället.


Forskning

Innehållsansvarig: Thomas Björkman
Sidinnehåll uppdaterat: 2010-06-02

Kontaktinformation

Thomas Björkman
ass kyrkohistoriska arkivet doktorand
Centrum för Teologi och Religionsvetenskap

E-post

Telefon 046–222 97 52

Fax 046–222 44 26

Besöksadress
CTR, Allhelgona Kyrkogata 8

Postadress
CTR, Allhelgona Kyrkogata 8, 223 62 Lund

Hämtställe 36